Usługi pielęgniarskie którym możesz zaufać!
Usługi pielęgniarskie którym możesz zaufać!

Prywatne usługi pielęgniarskie i opiekuńcze wykonywane w domu u pacjenta.

Małgorzata Tesarz: tel. +48 574 22 55 35

24 h / 7 dni w tygodniu
24 h / 7 dni w tygodniu

Zabiegi pielęgniarskie i usługi opiekuńcze.

Małgorzata Tesarz: tel. +48 574 22 55 35

Zabiegi pielęgniarskie i usługi opiekuńcze

Usługi medyczne świadczone są w domu pacjenta w otoczeniu najbliższej rodziny. Skierowane są do: osób w podeszłym wieku; chorych osób, po hospitalizacji szpitalnej; osób, które potrzebują doraźnej opieki dla swoich bliskich lub nie są w stanie w pełni samodzielnie się nimi opiekować.
PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

CERTYFIKATY I KURSY SPECJALISTYCZNE

PIELĘGNIARKA SPECJALISTA - PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA

PIELĘGNIARKA SPECJALISTA - PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA

ŻYWIENIE POZAJELITOWE I DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE I PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT

LECZENIE RAN DLA PIE...

KARTA DUŻEJ RODZINY

Firma USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE Małgorzata Tesarz jest Partnerem Ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Związku Dużych rodzin "Trzy Plus" w programie wsparcia dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.
KARTA DUŻEJ RODZINY

PROJEKTY RPOP

Projekty realizowane przez USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Usługi zdrowotne, opieka medyczna
01lip
Kompleksowe usługi zdrowotne, opieka medyczna, w tym rehabilitacja dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie województwa opolskiego – RPOP.08.01....
Read More
Kompleksowe usługi zdrowotne
01sty
Zapewnienie kompleksowych usług zdrowotnych na terenie województwa opolskiego – RPOP.08.01.00-16-0016/21 Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia osób st...
Read More
Usługi asystenckie i opiekuńcze
01sty
Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie m. Opola – RPOP.08.01.00-16-0048/20 C...
Read More

PARTNERZY BIZNESOWI